Wódka JA Baczewski

Uwaga. Aby skorzystać z serwisu musisz mieć ukończone 18 lat.
You must be of legal drinking age of your country to enter this site.

Returning glory

Two centuries of tradition. A classic distillation process. Worldwide recognition and awards.
After seventy years of absence J.A. BACZEWSKI returns to Poland.

Powrót świetności

Dwa wieki tradycji. Klasyczny sposób destylacji. Potwierdzone medalami uznanie na całym świecie.
Po ponad siedemdziesięciu latach emigracji wódka J.A. BACZEWSKI nareszcie wraca do Polski.

1782

The Road to Glory Begins

The Road to Glory Begins

This is the year the Baczewski family opens its first distillery near Lvov. After three decades of production, Leopold Maksymilian, the founder's son, relocates the operations to the city of Lvov itself. Passion and commitment drives him to introduce new products and the latest distilling techniques.

Początek świetności

W tym właśnie roku rodzina Baczewskich uruchamia pod Lwowem swoją pierwszą destylarnię. Po trzech dekadach syn założycieli – Leopold Maksymilian – przenosi fabrykę do samego Lwowa. Tu, korzystając z najnowszych dostępnych na świecie technologii, z ogromną pasją wprowadza do oferty nowe produkty.

1810

Imperial Recognition

Imperial Recognition

Leopold Maksymilian creates a vodka of exquisite taste and quality. The product is granted the seal of the "Purveyor to the Imperial Austrian and Royal Hungarian Court" by the Austro-Hungarian authorities, a privilege much revered by merchants and manufacturers of the time. see more

Cesarska nobilitacja

Leopold Maksymilian tworzy wódkę wyśmienitej jakości. Potwierdza to przyznawany przez austro-węgierskie władze, ceniony wśród kupców i producentów tytuł: "Cesarskiego i Królewskiego Dostawcy Dworu" - K.u.K. Hoflieferant. zobacz więcej

1833

The Next Step

The Next Step

Just two years after the famous Aeneas Coffey's double column continuous still is invented, Leopold Maksymilian introduces the machinery to his Lvov factory. From this moment on Baczewski liqueurs, rosoglios and vodkas gain an even greater edge over the competition in terms of purity and delicacy over the competition, bringing the company fame and establishing its fine reputation throughout the Austro-Hungarian Empire.

Kolejny krok

Już w dwa lata po skonstruowaniu przez Aeneasa Coffey'a słynnej podwójnej kolumny rektyfikacyjnej do destylacji ciągłej Leopold Maksymilian sprowadza urządzenie do lwowskiej fabryki. Od tej pory likiery, rosolisy i wódki Baczewskich zaczynają górować czystością i łagodnością nad produktami konkurencji, zyskując tym samym renomę w całym Cesarstwie.

1850

The Variety of Forms

The Variety of Forms

It was understood early on at the Baczewski factory that an extraordinary product deserves a unique presentation. That is why the brand's vodkas have been packaged with care in diverse assortment of elegant bottles since the mid 19th century. see more

Bogactwo form i kształtów

W fabryce Baczewskiego dość wcześnie kształtuje się świadomość, że wyjątkowy produkt wymaga wyrafinowanej oprawy. Już od połowy XIX wieku wódki oraz inne produkty firmy rozlewane są do eleganckich karafek o wyszukanych formach. zobacz więcej

1856

Beyond Borders

Beyond Borders

Jozef Adam Baczewski, the founder's great-grandson, inherits the company and set the wheels in motion for the exceptional Baczewski spirits to reach international connoisseurs, not only in Europe but the whole world round, and garner their appreciation. Numerous awards in prestigious competitions are a formal endorsement for the quality of Baczewski vodka. see more

Poza granice

Firmę dziedziczy prawnuk założycieli, Józef Adam Baczewski. Rzutki właściciel wkrótce sprawia, że znakomite trunki Baczewskich zaczynają cieszyć podniebienia koneserów w kolejnych krajach, nie tylko Europy, ale i całego świata. Liczne nagrody zdobywane w prestiżowych konkursach to tylko formalne potwierdzenie jakości wódki z lwowskiej fabryki. zobacz więcej

1894

Advertising Genius

Advertising Genius

Jozef Adam Baczewski turns out to be quite a pioneer in attention-getting and effective advertising. During the Great Domestic Industrial Exposition of 1894 an impressive bottle-shaped pavilion is sponsored by the factory owner. It is Jozef Adam's initials that are in the company's name to this day.

Geniusz reklamy

Józef Adam Baczewski okazuje się również pionierem efektownej i skutecznej reklamy. Na Wielkiej Wystawie Przemysłu Krajowego w 1894 roku funduje imponujących rozmiarów pawilon w kształcie karafki. To właśnie inicjały Józefa Adama do dziś widnieją w nazwie firmy.

1912

Poetry of Taste

Poetry of Taste

A large brochure of elegant drawings and satirical comment in rhyme is further proof of imagination and innovative approach to advertising. A renowned and admired poet from Lvov – Henryk Zbierzchowski – is the talent behind the mischievous humour in the booklet. see more

Poezja smaku

Słusznej objętości broszura z urokliwymi rysunkami i satyrycznym komentarzem w wierszowanej formie to dowód na wyobraźnię oraz nowatorskie podejście do korzystania z potencjału reklamy. Autorem wielu szelmowskich strof tej publikacji Baczewskich jest znany i lubiany lwowski poeta – Henryk Zbierzchowski. zobacz więcej

1918

A New Chapter

A New Chapter

Just after the Great War successive heirs – Leopold (1859-1924), Henryk (1864-1930) and especially Stefan Baczewski – introduce new state-of-the-art distilling equipment to the production plant. Each day the factory gates open to 350 employees – engineers, technicians and workers.

Nowy rozdział

Tuż po wojnie kolejni spadkobiercy – Leopold, Henryk, a przede wszystkim Stefan Baczewski – doprowadzają do wyposażenia zakładów w najnowocześniejszy sprzęt do produkcji alkoholi. Każdego dnia bramy fabryki otwierają się dla 350 wykwalifikowanych inżynierów, techników i robotników.

1925

Place at the Top

Place at the Top

J.A. BACZEWSKI vodka is present at the most distinguished tables of Poland's Second Republic, including the most illustrious balls and receptions for the nation's elite. An assortment of products is exported to almost every corner of Europe, Canada, South America and Australia. During the 1925 London Spirits Exposition, Baczewski spirits receive awards in each and every category. see more

Na szczycie

Wódka J.A. BACZEWSKI towarzyszy elitom Drugiej Rzeczypospolitej podczas najbardziej wystawnych rautów, recepcji i balów. Wiele produktów eksportowanych jest niemal do wszystkich krajów europejskich, jak również do Kanady, Ameryki Południowej i Australii. W czasie Londyńskiej Wystawy Spirytusowej wyroby Baczewskich zdobywają wszystkie możliwe nagrody. zobacz więcej

1930

Sky is not the Limit

Sky is not the Limit

The famous Baczewski tower is built especially for the Eastern Trade Fairs in Lvov. Large-scale advertising activities result in exclusive contracts with Polish ocean liners – M/S Piłsudski and M/S Polonia. Since 1930 Baczewski products are flown by air to the newly opened subsidiaries in Paris, Prague and Vienna.

Pod niebiosa

Specjalnie na potrzeby Targów Wschodnich we Lwowie powstaje słynna wieża Baczewskiego. Prowadzone na dużą skalę działania reklamowe sprawiają, że Stefan Baczewski podpisuje kontrakty z polskimi transatlantykami: M/S Piłsudski i M/S Polonia. Od 1930 roku jego produkty podróżują również samolotami – do Paryża, Pragi i Wiednia, gdzie firma otwiera swoje filie.

1939

Tragic Moments

Tragic Moments

On September 17th over a hundred years of experience and effort is shattered in an instant by the German bombardment, its assets plundered and looted by the Soviet occupiers. Both Adam Baczewski, Henryk's son and Stefan Baczewski, Leopold's son are killed. Thus 157 years of Baczewski family company on Polish soil is brought to an unfortunate end.

Tragiczne chwile

17 września fabryka – owoc wieloletniej pasji rodziny Baczewskich – zostaje zniszczona przez bombardowania Luftwaffe, a następnie rozgrabiona przez sowieckiego okupanta. Tragicznie giną: Adam Baczewski, syn Henryka i Stefan Baczewski, syn Leopolda. Po 157 latach działalność przedsiębiorstwa na ziemiach polskich dobiega kresu.

1956

Revival

Revival

The Baczewski family reclaims ownership of the trademark and – in cooperation with Eduard Gessler, a relative of the family – restores production based on the miraculously rescued recipe. The production site in Vienna functions under the name of ALVATER GESSLER – J.A. BACZEWSKI. The site manufactures fine spirits, including the world famous potato VODKA MONOPOLOWA. The Owner's regard for the tradition is evident in the J.A. BACZEWSKI logo, which also includes the historic reference "Fondee 1782 Lwów".

Odrodzenie

Rodzina Baczewskich odzyskuje prawa do znaku towarowego oraz wspólnie z krewnym, Eduardem Gesslerem wznawia produkcję – opierając ją na cudem zachowanych recepturach - w wiedeńskim oddziale firmy pod nazwą ALVATER GESSLER – J.A. BACZEWSKI. To właśnie tutaj do dziś produkowane są liczne alkohole, w tym słynna na całym świecie ziemniaczana VODKA MONOPOLOWA. O szacunku właścicieli do tradycji najlepiej świadczy fakt umieszczenia na etykiecie nie tylko nazwiska J.A. BACZEWSKI, ale i dumnego podpisu: "Fondee 1782 Lwów".

1958

The Conquest of America

The Conquest of America

Soon after an international distribution system is established, the United States become a major importer of the Viennese factory's output.

Na podbój Ameryki

Rusza eksport wyrobów J.A. BACZEWSKI do Stanów Zjednoczonych, które szybko stają się największym odbiorcą wyrobów z wiedeńskiej fabryki.

2011

Returning Glory / Back Home

Returning Glory

After 72 years in exile J.A.BACZEWSKI vodka returns to Poland.

Powrót świetności

Po 72 latach emigracji wódka J.A. BACZEWSKI znów obecna jest w Polsce.

Origin of the Taste

The taste of our vodka comes from the highest quality potato spirit, manufactured from a select crop. Three rounds of distillation ensure purity without compromising the vodka's character or soul. The rest is pure spring water straight from the Alps... and a dozen generations of experience.

Ponadczasowy smak

Smak naszej wódce nadaje najwyższej jakości spirytus ziemniaczany, wytwarzany wyłącznie ze specjalnie wyselekcjonowanych ziemniaków. Trzykrotna destylacja pozwala uzyskać czystość, nie pozbawiając przy tym wódki jej charakteru i duszy. Reszta to źródlana woda prosto z alpejskich źródeł oraz... kilkanaście pokoleń doświadczenia.

Over 200 Years of Winning

We believe vodka should have just the right taste – the taste of pure vodka. And it is that real vodka taste of J.A. BACZEWSKI MONOPOLOWA that has put it ahead of the competition in international contests from Chicago to London - wherever vodka is tasted and appreciated by professionals and true aficionados.

Od ponad 200 lat na podium

Naszym zdaniem wódka powinna mieć tylko jeden smak - smak wódki. To właśnie autentyczność smaku czyni wódkę J.A. BACZEWSKI MONOPOLOWA niedościgłym wzorem dla konkurencji: w międzynarodowych konkursach w Chicago, San Francisco, Londynie, czy wszędzie tam, gdzie profesjonalni degustatorzy i prawdziwi smakosze potrafią docenić produkt najwyższej klasy.

1889 Award

1889 Award

2002 Award

2003 Award

2006 Award

2007 Award

2008 Award

2009 Award

2010 Award

2011 Award